Bränslevärde


Bränslevärde


Om man utgår ifrån att kol är 100


Avenbok 28
Ek 26
Ask 24
Bok 24
Björk 23
Al 20
Tall 20
Gran 19
Lind 18
Asp 14
Poppel 14